Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Lĩnh ngoại đại đáp: 嶺外代答

Sách gồm 383 trang, chia thành 10 quyển. Quyển 1 là Địa lý – Biên súy; Quyển 2 là Ngoại quốc thượng; Quyển 3 là Ngoại quốc hạ; Quyển 4 là Phong thổ - Pháp chế; Quyển 5 là Tài hứa; Quyển 6 là Khí dụng – Phục dụng – Thực dụng; Quyển 7 là Hương – Nhạc khí – B (...). Mời các bạn truy cập bản fulltext tại link:
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53210

Chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng: Trường hợp nghiên cứu tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Title:  Chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng: Trường hợp nghiên cứu tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Autho...