Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

Bộ sưu tập tài liệu nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông

Đạo Phật đã có mặt trên đất nước Việt Nam từ hơn 2300 năm. Trong quá trình phát triển có những bước thăng trầm nhất định nhưng Phật giáo đã luôn khẳng định vị trí thiêng liêng trong lòng dân tộc. Đặc biệt, vào thời nhà Trần, Phật giáo phát triển hưng thịnh với mốc son sáng chói, góp phần quan trọng vào công cuộc trị nước và an dân của các vị vua.Viện Trần Nhân Tông thuộc ĐHQGHN được thành lập theo Quyết định số 1717/QĐ-TTg, ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một trong 5 viện nghiên cứu của ĐHQGHN được Thủ tướng Chính phủ thành lập. Viện Trần Nhân Tông là cơ sở giáo dục đầu tiên của Việt Nam tiên phong trong đào tạo nhân lực chất lược cao về Phật học


Viện Trần Nhân Tông có chức năng, nhiệm vụ chính: Nghiên cứu các di sản, giá trị văn hóa và sự nghiệp của Trần Nhân Tông, giá trị văn hóa, tư tưởng thời nhà Trần và các vấn đề liên quan; tư vấn chính sách về phát triển, bảo tồn và phát huy di sản, giá trị văn hóa Trần Nhân Tông và văn hóa truyền thống của dân tộc; thực hiện hoạt động đào tạo về các chuyên ngành có liên quan theo quy định hiện hành. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Bộ sưu tập các tài liệu về Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông của Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội trong link liên kết dưới đây:

Chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng: Trường hợp nghiên cứu tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Title:  Chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng: Trường hợp nghiên cứu tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Autho...