Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Chu Dịch bản nghĩa 周易本義

Chu Dịch bản nghĩa gọi tắt là Bản nghĩa, Chu Hy đời Nam Tống biên soạn dựa trên bản cổ Chu Dịch của Lã Tổ Khiêm. Nội dung chú giải kinh truyện Chu Dịch theo quan điểm chiết trung hai khuynh hướng Tượng số và Nghĩa lý. Bản in năm Càn Long thứ 40 (1775). Mời các bạn truy cập bản fulltext tại link:
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53215

Chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng: Trường hợp nghiên cứu tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Title:  Chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng: Trường hợp nghiên cứu tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Autho...