Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Khâm Định Đại Thanh Hội Điển Sự Lệ: 欽定大清會典事例

Bộ sách ghi lại các điển chương, quy pháp, các sự kiện hành chính, công việc của các bộ trong triều đình nhà Thanh. Được nhóm Côn Cương, Lý Hồng Chương thực hiện từ năm Quang Tự thứ 12 (1886) đến năm Quang Tự 25 (1899). Bộ gồm 1220 quyển. Mời các bạn truy cập bản fulltext tại link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53195

Chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng: Trường hợp nghiên cứu tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Title:  Chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng: Trường hợp nghiên cứu tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Autho...